jak s dětmi pracujeme

Naše práce s dětmi vychází v mnohém z principů montessori pedagogiky. Učíme se anglický jazyk s rodilým mluvčím, zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti ekologie a zdravého životního stylu. Cvičíme jógu, využívám tělocvičny Sokola a děti učíme správně dýchat a meditovat. Hravou formou vedeme děti k radosti z pohybu, učíme je lépe vnímat své tělo i emoce. Neméně důležitá je pro nás i kvalitní a nutričně vyvážená strava.

Výchova:

Dbáme na osvojení hygienických návyků, základů stolování, etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a samostatnosti.

Podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, hrubé a jemné motoriky a řeči. Nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

Maximální kapacita školičky je 11 dětí a vždy 2 pečující osoby.

Rodinné prostředí naší školky je přátelské a podnětné.

Malá heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem získání sociálních dovedností, respekt k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpělivé a zkušené průvodkyně, které práce s dětmi naplňuje a je pro ně radostí.

 

Prostředí:

Prostor školky je rozdělen na centra vzdělávání. Naleznete u nás prosotr s kosmickou výchovou (přírodopis, zěměpis a matematika), smyslovými aktivitami, aktivitami praktického života, čtecí koutek, kuchyňku, ... Prostor jídelny s kuchyní je pro děti připraven na míru tak, aby umožňoval nebo snadno naučil děti maximální sebeobslužnosti při jídelním rituálu. Nejdůležitější je pro nás ovšem vytvořit dětem laskavé, příjemné, bezpečné a pohodové prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma.

PÉČE O DĚTI OD 2 LET

PÉČE O DĚTI OD 2 LET

Věkově smíšené skupiny vytvářejí přirozené prostředí pro spolupráci dětí a vzájemné se učení. Mladší děti přijmeme po dohodě i dříve.
 MONTESSORI PRINCIPY

MONTESSORI PRINCIPY

V mnohém vycházíme z montessori pedagogiky. Podporujeme děti v samostatnosti, následujeme jejich potřeby a přizpůsobujeme jim prostředí školky.
BIO STRAVA

BIO STRAVA

Nedílnou součástí zdravého vývoje dětí je i kvalitní strava. Proto je dětem nabízena strava v Bio kvalitě a sestavená výživovým poradcem.
ADAPTAČNÍ PROGRAM ZDARMA

ADAPTAČNÍ PROGRAM ZDARMA

První tři návštěvy v rámci adaptačního programu zdarma (pouze pro starší děti). Vyzkoušejte návštěvu s rodičem, hodinu a následně celé dopoledne bez rodiče, než se rozhodnete pro nás.
MAX. 11 DĚTÍ A VŽDY 2 PRŮVODCI

MAX. 11 DĚTÍ A VŽDY 2 PRŮVODCI

Rodinné prostředí a individuální přístup.
SEMINÁŘE A AKCE PRO DĚTI A RODIČE

SEMINÁŘE A AKCE PRO DĚTI A RODIČE

AJ S RODILÝM MLUVČÍM

AJ S RODILÝM MLUVČÍM

Výuka anglického jazyka s RODILÝM MLUVČÍM v ceně školkovného.
JÓGA

JÓGA

Děti učíme správně dýchat a meditovat. Vedeme je k radosti z pohybu.
KERAMICKÁ DÍLNA

KERAMICKÁ DÍLNA

Pravidelný kurz keramiky jednou týdně v ceně školkovného.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Učíme děti respektu a lásce k přírodě.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÉ AKTIVITY

Nahoru