DENNÍ PROGRAM

harmonogram dne

7:30                 otevření školky

7:30 – 9:00     individuální práce dětí s montessori pomůckami, výtvarná a volná činnost

9:00 - 9:30      ranní kruh, orientace v čase a počasí, společné sdílení novinek, téma týdne

9:30 – 10:00      zdravá dopolední svačina

10:00 – 11:30      pobyt venku – dvorek školičky, vycházky do přírody,  na dětské hřiště

11:45 – 12:10      oběd v Bio kvalitě
12:15 – 12:30      vyzvedávání dětí

12:45 - 13:00       polední hygiena a příprava na odpočinek

13:00 – 14:30      odpočinek, čtení pohádek, spánek / klid, předškolní příprava

14:30 – 15:00      zdravá odpolední svačina        

15:30 – 16:00       individuální práce s montessori pomůckami, vyzvedávání dětí

16:00                   uzavření školky

Nahoru