DENNí režim

harmonogram dne

7:30 - 8:30       příchod dětí do školky

7:30 - 9:00       volná hra, práce s pomůckami, výtvarné tvoření

9:00 - 9:30       ranní kruh - přivítání, sdílení, hudba, pohyb, vzdělávací aktivity

9:30 - 10:00      hygiena, dopolední svačina

10:00 - 11:30     pobyt venku, procházka po okolí

11:30 - 11:45     hygiena, příprava na stolování

11:45 - 12:15     oběd

12:15 - 12:30     čištění zubů, příprava na odpočinek

12:30                 vyzvedávání dětí

12:30 - 14:15     pohádka, odpočinek, spánek, předškolní příprava

14:15 - 14:30     hygiena, příprava na stolování   

14:30 - 15:00     odpolední svačina

15:00 - 16:00     volná hra, práce s pomůckami, pobyt na dvorečku, vyzvedávání dětí
 

Nahoru