DENNí režim

harmonogram dne

8:00 - 8:30       příchod dětí 

8:00 - 9:30       volná hra, práce s pomůckami, výtvarné tvoření

9:30 - 10:00       ranní kruh - přivítání, sdílení, hudba, pohyb, vzdělávací aktivity

10:00 - 10:30      hygiena, dopolední svačina

10:30 - 12:00     pobyt venku, procházka po okolí

12:00 - 12:45     oběd

12:45 - 13:00     vyzvedávání dětí

12:45 - 14:30     pohádka, odpočinek, spánek / předškolní příprava   

14:30 - 15:00     odpolední svačina

15:00 - 15:30     odpolední činnost

15:00 - 16:30     vyzvedávání dětí, volná hra, případně pobyt na dvorečku 
 

Nahoru