Projekt r.č.: CZ.03.01.02/00/23_049/0001677

Dětská skupina Lístek 1 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí. Realizace projektu přispěje k větší rovnosti mužů a žen na trhu práce. Jejím provozem pomáháme rodičům malých dětí se zapojením na trh práce.

  • Naší prioritou jsou zdravé, šťastné a sebevědomé děti.

    Jsme zdravá školka tělem i duší.
    Nabízíme dětem podnětné a připravené prostředí,
    které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

O ŠKOLCE

Filozofie naší školky

Jsme zdravá školka tělem i duší. Nabízíme dětem podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál. 3. rokem je tak v našem rodinném domku v provozu dětská skupina s maličkou kapacitou dětí, která klade důraz na rodinný a individuální přístup a smysluplnou formu vzdělávání. Velmi důležitá je pro nás partnerská komunikace a principy Respektovat a být respektován.

 

Jak to u nás funguje?.
V naší věkově smíšené skupince se mladší děti inspirují staršími a starší se učí ohleduplnosti vůči mladším. My se pak pro děti snažíme být především dobrým vzorem a průvodci. Přistupujeme k nim tak, abychom nezranili jejich lidskou důstojnost. Podporujeme je ve všestranném rozvoji a v samostatnosti. To vše však za respektování individuálního vývoje každého dítěte. Kapacita třídy 11 dětí nám umožňuje individuální přístup a zahrnutí smyslových a praktických aktivit do každodenního programu. Každý den pak chodíme ven na přilehlá hřiště či do okolního lesa, a to za každého počasí.

Jsme milý mladý kolektiv, ve kterém se potkáte i s rodilým mluvčím z Velké Británie či s paní metodičkou s letitou praxí v Montessori pedagogice. 

Den s dětmi začínáme v 8:00 a končíme v 16:30. 

Naše děti
Máme věkově smíšenou skupinu jak jinak než úžasných dětí ve věku 2 - 5 let.

 

 

NOVINKY

Fungujeme celoročně

26. 5. 2021
Zápis do Miniškolky Lístek.
FUNGUJEME I O PRÁZDNINÁCH. Nečekejte s adaptací dětí na září, začněte
ještě v létě. Děti přijímáme do školky v průběhu celého roku. Jsme dětská
skupina podpořena fondem EU.

Více

Hledá se vedoucí průvodkyně

26. 5. 2021
Hledá se vedoucí průvodkyně dětí s nadšením pro montessori pedagogiku do malé školky s montessori prostředím – Miniškolka Lístek v Praze Radotín.

Více

Nahoru